2010. december 31., péntek

Boldog új évet!B ékés álmainkban ne csalódjunk soha,
O ltalmazzon minket angyalok mosolya,
L elkünkben béke és szeretet virítson,
D üh és gaz álnokság meg ne szomorítson,
O stoba szólamra ne hajoljon szívünk,
G azdagság kísérje minden vidám léptünk.

Ú tjaink vigyenek igaz célunk felé,
J övendőnk munkája ne váljon keresztté.

É jszaka pompásan ragyogjon csillagod,
V eled örüljek amikor csak akarod,
E gymásra találjon most minden kereső,
T ársával éljen minden egymást szerető.

K özösen tegyük szebbé ezt a világot,
Í zleljünk együtt valódi boldogságot.
V álljon minden titkos szép álmunk valóra,
Á brándjaink ne pazaroljuk csalókra,
N evetni tudjunk és őszintén örülni,
O dvas idő fogát messze elkerülni.
K eveset mondok végül, de szépet:

Békés, boldog új évet kívánok mindenkinek!

2 megjegyzés: